18 juni, 2016

TRETORGET I ELVERUM

Tretorget as har sitt hovedkontor i Elverum i Norge og er et konsulent firma som jobber som pådrivere for innovasjon og bedre resultater innen skog – og trenæringa.

Eierne er de store skog – og industribedriftene som Moelven Industrier ASA, Bergene Holm AS, Glommen Skog BA og Statskog for å nevne noen.

Tretorget jobber med prosjekter på ulike nivå og med mange samarbeidspartnere i Skandinavia Kompetanse, inkubator og produkjsonsløftet – les lean, Eco – inside, Tredriver og Arena 3 som er det store satsings prosjektet i årene som kommer gjør at Tretorget er en spennende bedrift med stort nett- verk.

Samarbeid med utdanningsmiljøene, faginstituttene, Innovasjon Norge, fylkeskommuner og kommuner gjør vårt arbeid for en bærekraftig utvikling med fokus på tre som hovedelement i industrialisert byggeri til et spennende og aktivt bidrag i arbeidet med kunnskap om økt bruk av tre i større byggerier.

Tretorget har gjennom ere år hatt kontakt med Nordiske Trebyer og deres medlemmer og vil som fast medlem jobbe sammen om økt forståelse, tettere samarbeid og utveksling av erfaringer i felles forstå- else for de verdier treets egenskaper står for.

Nordic wooden cities