20 juni, 2016

KONGSVINGER ER MEDLEM I NORDISKE TREBYER

Kongsvinger er en by i kontinuerlig utvikling. Det bygges og det rives. En levende by er aldri ferdig.

Fremtidens Kongsvinger er en by med mer liv og røre. Omgivelsene betyr mye for mange. Vi trives i vårt eget selskap, men vi vil gjerne kunne velge å være med andre.

Kongsvinger satser på sentrumsutvikling. Vi vil skape et sentrum for mennesker, ikke for kjøretøy. God offentlig kommunikasjon, tilrettelegging for fotgjengere og åpne offentlige byrom hvor innbyggerne er aktive og deltagende, skal kjennetegne fremtidens Kongsvinger

Nordic wooden cities