29 april, 2016

15 – 17/6 Woodbuilding nordicespoo 2016

Högaktuell mötesplats om hållbart byggande i trä

Wood Building Summit hålls 3-4 november 2015 i Skellefteå och är en konferens i tiden. Det visar inte minst ett stadigt ökat intresse för trä som byggnadsmaterial – det är det enda förnybara byggnadsmaterialet och det ger möjligheter att bygga med kraftigt minskad miljöpåverkan. Men konferensens hållbarhetstanke sträcker sig längre än till bara trä. Det anordnas en hearing kring hur betong, trä och stål ska kunna samverka och därmed påverka framtiden för det klimatsmarta byggandet.

Till konferensen kommer en rad intressanta talare som bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, Eva Sandstedt, professor i sociologi vid Uppsala universitet samt en av Sveriges mest uppmärksammade arkitekter och formgivare, Thomas Sandell. Moderator är Susanne Rudenstam, vd på Sveriges Träbyggnadskansli. Dessutom får vi lyssna till David Fell, FP Innovations Canada, Research Leader, under rubriken ”Health benefits of wood and how to use more wood in architecture”. Under konferensen blir det, förutom föreläsningar, också samtal kring intressanta ämnesblock med en rad inbjudna, intressanta företrädare för branschen. Det erbjuds dessutom technical visits till högkvalitativa studiebesöksmål.

Klicka här för mer information

Nordic wooden cities